47. Sjezd českých patologů a 25. Sjezd České společnosti histologických laborantů

TERMÍN: 3. - 5. 11 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,dovolte nám, abychom Vás jménem organizačního výboru pozvali na 47. Sjezd českých patologů a 25. Sjezd České společnosti histologických laborantů. Jako místo konání jsme vybrali Hotel Pyramida v Praze nejen vzhledem k dobré dopravní obslužnosti, ale zejména kvůli dokonalému umístění v bezprostřední blízkosti majestátního Pražského hradu.

Odborný cíl sjezdu je doškolovací, nejedná se tedy o akci charakteru „vědeckého sjezdu“ a jak můžete vidět z předběžného programu, předsednictví sekcí se ujali nejlepší odborníci na danou problematiku, kteří jsou zárukou vysoké úrovně. Ambicí sjezdu je pokrýt většinu oblastí patologie edukačními přednáškami, které budou užitečné širokému auditoriu. Bude však prostor i pro varia a sklíčkový seminář. Sjezd je koncipován jako společná akce SČP a ČSHL, neboť jsme přesvědčeni o tom, že setkání patologů a laborantů je žádoucí a navazujeme tak na dlouhodobou tradici těchto společných akcí. V rámci sjezdu proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů Hlavovy a Lamblovy ceny a předání ocenění jejich laureátům. Součástí bude i plenární schůze Společnosti českých patologů a schůze České společnosti histologických laborantů s možností diskuse o všech ožehavých tématech dnešní doby se členy výboru naší společnosti, ale i k výměně informací a zkušeností mezi sebou.

Pevně doufáme, že si na sjezd najdete v nabitém programu čas a těšíme se na společné co nejméně formální podzimní setkání.

Jménem organizačního výboru sjezdu,

Pavel Dundr    Radoslav Matěj    Jana Vaculová

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 a bude ohodnocena příslušnými kredity

Akci poskytli záštitu:

Společnost českých patologů ČLS JEP
prof. MUDr. Davidl Feltl, Ph.D (ředitel Všeobecné fakultní nemocnice Praha)
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc (děkan 1. lékařské fakulty UK)
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. (děkan 3. lékařské fakulty UK)
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. (ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze)
MUDr. Jan Votava, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
česká divize International Academy of Pathology

Organizační výbor:
 
prof. MUDr. Pavel Dundr
prof. MUDr. Radoslav Matěj
Mgr. Jana Vaculová
doc. MUDr. Kristýna Němejcová
MUDr. Michaela Bártů
Mgr. Daniela Indrová
Pavla Krystková
 
Vědecký / programový výbor:

prof. MUDr. Pavel Dundr
prof. MUDr. Radoslav Matěj
Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Sticová
prof. MUDr. Aleš Ryška
MUDr. Daniela Skanderová
doc. MUDr. at MVDr.Jozef Škarda
doc. MUDr. Leoš Křen
doc. MUDr. Eva Honsová
MUDr. Jan Stříteský
prof. MUDr. Markéta Hermanová
prof. MUDr. Alena Skálová
prof. MUDr. Jan Laco
doc. MUDr. Kristýna Němejcová
prof. MUDr. Josef Zámečník
MUDr. Iva Staniczková-Zambo
prof. MUDr. Roman Kodet
MUDr. Zuzana Prouzová
Mgr. Daniela Galiová
Mgr. Daniela Indrová

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved