Postery

 1. Korelace cytologie a definitivního bioptického nálezu lézí slinných žláz: zkušenosti s Milánským systémem reportování.
  Autoři: Hraboš D.1, Fritzová D.1, Michálek J.1, Stárek I.2, Hyravý M.2, Kurfűrstová D.1
  1 Ústav klinické a molekulární patologie FNOL a LF UP Olomouc
  2 Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNOL a LF UP Olomouc
 2. Fluorescenční hybridizace in situ v cytologické diagnostice stenóz choledochu.
  Kurfürstová D., Zoundjiekpon D. V., Slobodová Z., Kořínková G., Falt P., Urban O.
 3. The spectrum of gene fusions in primary epithelial ovarian tumors identified by panel RNA NGS approach.
  Ivana Stružinská, Miroslava Flídrová, Jan Galko, Radek Jakša, Kristýna Němejcová, Michaela Bártů, Quang Hiep Bui, Jan Hojný, Pavel Dundr
 4. "Histopatologické plicní nálezy u COVID-19 pozitivních pacientů zemřelých po dlouhodobé ECMO terapii"
  MUDr. Jakub Bejbl (Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice Ostrava);doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D. (Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta Ostravská univerzita, Ústav klinické a molekulární patologie Fakultní nemocnice Olomouc).
 5. Méně obvyklá léze pankreatu: Korelace cytologických a histologických nálezů Horáček J, Čierna L
 6. Molekulární podtypy KIT/PDGFRA nemutovaných gastrointestinálních stromálních nádorů.
  Alena Kalfusová, Lenka Krsková, Aleš Vícha, Martina Strnadová, Tereza Kalendová, Monika Šandová, Alexandra Malkusová, Roman Kodet
 7. Komplexní diagnostika low-grade gliomů a její využití k cílené terapii.
  Krsková L., Strnadová M., Kalendová T, Šandová M, Koblížek M., Zápotocký M., Sumerauer D., Vícha A., Brož P., Jenčová P., Zámečník J.:
 8. Problém validace protilátek v patologii – příklad TLR3 studie u karcinomu prostaty
  Bouchal J, Kurfürstová D, Muresan XM, Souček K, Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FNOL Olomouc, Biofyzikální ústav AVČR Brno
 9. Molekulární podtypy KIT/PDGFRA nemutovaných gastrointestinálních stromálních nádorů.
  Alena Kalfusová, Lenka Krsková, Aleš Vícha, Martina Strnadová, Tereza Kalendová, Monika Šandová, Alexandra Malkusová, Roman Kodet
 10. Immunohistochemical expression of neuroendocrine markers in a large cohort of primary ovarian tumors.
  Bártů M., Němejcová K., Dundr P., Laco J., Flídrová M., Jakša R., Galko J., Stružinská I.
 11. V minulosti melanom!!!
  MUDr. Szotkovská, MUDr. Žiak, MUDr. Delongová, MUDr. Židlík, Mgr. Šimová, doc. MUDr. et MVDr. Škarda Ph.D., Ph.D.
 12. Malobuněčný karcinom plic - nové poznatky v biologii nádoru
  Pavlíčková Klára, Matěj Radoslav: Ústav patologie a molekulární medicíny 3.LF a TN
 13. PAS jako placenta accreta spectrum
  P. Delongová, I. Szotkovská, L. Čierna, J. Bejbl, J. Škarda, R. Špaček
Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved