ČESKÝ KONGRES MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE

Přijměte, prosím, pozvánku na Český kongres molekulární patologie, který proběhne ve dnech 27.-28. června 2024. Kongresu bude ve středu 26. června předcházet uzavřené jednání zástupců referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku. V rámci akce bude také zorganizována paralelní sekce určená zejména pro molekulární biology se zaměřením na podrobnější problematiku jednotlivých aspektů molekulárního testování. Akce je určena pro patology, molekulární biology, onkology, ale i lékaře dalších specializací, kteří mají zájem o problematiku molekulární patologie. Hlavní náplní akce bude praktická problematika molekulárního testování v první části programu se zaměřením na prediktivní testování a ve druhé na diagnostické a prognostické testování. Témata prediktivní části se zahrnují zejména prediktivní testování u nádorů plic, prsu a zažívacího traktu, dále problematiku molekulárních nádorových boardů, tzv. liquid biopsy a mikrosatelitové instability. V rámci diagnostické a prediktivní části bude diskutována problematika nádorů ženského genitálu včetně molekulární klasifikace karcinomu endometria, dále budou sekce zaměřené na neuropatologii a v rámci varií na nádory měkkých tkání a další. Akce bude zakončena kazuistikami, které demonstrují přínosy, ale i úskalí, molekulárního testování.

Akce je pod záštitou SČP ČLS JEP

Těšíme se na setkání.

Za organizátory:

Pavel Dundr
Radoslav Matěj
Aleš Ryška
Pavel Fabian
Josef Zámečník

Místo konání:

Konferenční centrum hotelu Pyramida
Praha 6, Bělohorská 24

Organizátoři a kredity:

Organizátorem a pořadatelem akce je vzdělávací agentura Medworld s.r.o. s odbornou garancí Společnosti českých patologů a VFN Praha 2.

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a bude ohodnocena 12kredity.
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved