Předběžný program

26. 6. 2024 (středa)

16:00 - 19:00 

Uzavřené zasedání zástupců referenčních laboratoří pro prediktivní diagnostiku

27. 6. 2024 (čtvrtek)

PREDIKTIVNÍ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE

8:30-9:54 Registrace

9:55 – 10:00 Zahájení

10:00 -11:00
Prediktivní testování u karcinomu plic (předsedající: R. Matěj)


11:00-12:00
Prediktivní testování u karcinomu prsu (předsedající: A. Ryška)

P. Fabian – Testování HR (ER/PR/AR) u ca prsu – kdy, jak, na co dávat pozor? (13 minut + 2 minuty diskuze)

A. Ryška – Testování HER2 a PD-L1 u ca prsu – kdy, jak, na co dávat pozor? (13 minut + 2 minuty diskuze)

H. Vošmiková – Molekulární testování u ca prsu – kdy, jak, na co dávat pozor? (13 minut + 2 minuty diskuze)

Řečník bude upřesněn – Jaký význam a klinický dopad mají výsledky prediktivních testů na terapeutický management nemocných s ca prsu (13 minut + 2 minuty diskuze)


12:00-13:00 - Oběd

13:00-14:00
Prediktivní testování u nádorů zažívacího traktu (předsedající: J. Zámečník)

O. Daum (Plzeň): Testování HER2 u nádorů zažívacího traktu (13 minut + 2 minuty diskuze)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): Molekulární testování nádorů pankreatu a žlučových cest (13 minut + 2 minuty diskuze)

M. Grega (Praha, 2. LF a FNM): Prediktivní testování u kolorektálního karcinomu (13 minut + 2 minuty diskuze)

Z. Linke (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol): GIST – molekulární testování v souvislosti se současnými léčebnými možnostmi (13 minut + 2 minuty diskuze)

14:00-15:00
Molekulární nádorové boardy (předsedající: P. Dundr)

H. Vošmiková (Hradec Králové, FNHK a LF UK): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu FNHK

L. Křížová (Praha, 1. LF a VFN): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu VFN

15:00-15:30 Přestávka

15:30-16:30
Liquid biopsy a prediktivní testování (předsedající: P. Dundr)

A. Ryška (Hradec Králové, FNHK a LF UK): Výhody a limitace LB (13+2)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): LB u NSCLC (13+2)

L. Petruželka (Praha, 1. LF a VFN):  Potenciální využití LB v praxi - pohled klinika (13+2)

J. Hojný (Praha, 1. LF a VFN): Metodické možnosti LB (13+2)

16:30-18:00
Základní principy jednotlivých molekulárních metod a využití v praxi (předsedající: N. Hájková. J. Hojný)

28. 6. 2024 (pátek)

8:00-9:00
Testování mikrosatelitové instability (předsedající P. Dundr, A. Ryška, R. Matěj)

A. Ryška (Hradec Králové, FNHK a LF UK): Role MMR systému v buněčné biologii, význam jeho poruch v kancerogenezi (15 minut)

R. Matěj: Současný stav testováni MSI-H/ dMMR v ČR: kde, kdy, jak a proč? (15 minut)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): Imunohistochemické vyšetření stavu MMR proteinů (15 minut)

N. Hájková (Praha, 1. LF a VFN): Testování mikrosatelitové instability metodou NGS (15 minut)

DIAGNOSTICKÁ A PROGNOSTICKÁ MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE

9:00-9:45
Nádory ženského genitálu (předsedající: P. Dundr)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): Molekulární testování u nehladkosvalových nádorů dělohy (15 minut)

K. Michalová (Plzeň, LF UK, FN Plzeň, Bioptická laboratoř): Molekulární testování u karcinomu endometria (15 minut)

K. Němejcová (Praha, 1. LF a VFN): Molekulární testování u sex cord-stromálních nádorů ovaria (15 minut)

9:45-10:15 
Neuropatologie I (předsedající J. Zámečník, R. Matěj)

M. Hendrych (Brno, FNUSA a LF MUNI): Molekulární testování gliomů dospělého věku (13 minut + 2 minuty diskuze)

M. Koblížek (Praha, 2. LF a FNM): Molekulární testování gliomů dětského věku (13 minut + 2 minuty diskuze)

10:15-10:45 Přestávka

10:45-11:15 
Neuropatologie II (předsedající J. Zámečník, R. Matěj)

J. Zámečník (Praha, 2. LF a FNM): Molekulární testování embryonálních nádorů CNS (13 minut + 2 minuty diskuze)

R. Matěj (Praha 3. LF a FTN) Molekulární testování u neurodegenerativních onemocnění (13 minut + 2 minuty diskuze)

11:15 – 12:15 
Varia (předsedající: A. Ryška, J. Zámečník) 

J. Balko – Role molekulární diagnostiky u nádorů měkkých tkání (17 minut + 3 minuty diskuze)

K. Kamarádová - Role molekulární diagnostiky u lymfo- a myeloproliferací (17 minut + 3 minuty diskuze)

O. Kodet – Možnosti a úskalí molekulární diagnostiky u melanocytárních kožních lézí (17 minut + 3 minuty diskuze)

12:15-13:15 Oběd

13:15-14:30 
Molekulární kazuistiky (předsedající: R. Matěj, P. Fabian)

14:30 Ukončení sjezdu

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved