27. 6. 2024 (čtvrtek)

Hlavní program

8:30-9:54 Registrace

9:55 – 10:00 Zahájení

10:00 -11:00
Prediktivní testování u karcinomu plic (předsedající: R. Matěj)

H. Hornychová (FNHK) - Současný stav testování prediktivních markerů u karcinomu plic: Pohled patologa (13 minut + 2 minuty diskuze)

J. Hojný (Praha, 1. LF a VFN) - Současný stav testování prediktivních markerů u karcinomu plic: Pohled molekulárního biologa (13 minut + 2 minuty diskuze)

M. Drösslerová (Praha, 1. LF a FTN) - Současný stav testování prediktivních markerů u karcinomu plic: Pohled pneumoonkologa (13 minut + 2 minuty diskuze)

R. Matěj (Praha, 3. LF a FTN) - Zpracování resekátů plic po neoadjuvantní chemoimunoterapii: Literární fikce a realita ČR (13 minut + 2 minuty diskuze)

11:00-12:00
Prediktivní testování u karcinomu prsu (předsedající: A. Ryška)

P. Fabian – Testování HR (ER/PR/AR) u ca prsu – kdy, jak, na co dávat pozor? (13 minut + 2 minuty diskuze)

A. Ryška – Testování HER2 a PD-L1 u ca prsu – kdy, jak, na co dávat pozor? (13 minut + 2 minuty diskuze)

H. Vošmiková – Molekulární testování u ca prsu – kdy, jak, na co dávat pozor? (13 minut + 2 minuty diskuze)

Iveta Kolářová (Klinika onkologie a radioterapie FN HK) – Jaký význam a klinický dopad mají výsledky prediktivních testů na terapeutický management nemocných s ca prsu (13 minut + 2 minuty diskuze)

12:00-13:00 - Oběd

13:00-13:30
Prediktivní testování HER2 a jeho význam u pacientů s karcinomem plic

Sekce podporovaná společností AstraZeneca
 
Pavel Dundr: Testování HER2 u pacientů s karcinomem plic – co, kdy a jak správně

Ondřej Bílek: Klinický význam testování HER2 u pacientů s karcinomem plic – příklady z klinické praxe

13:30-14:30
Prediktivní testování u nádorů zažívacího traktu (předsedající: J. Zámečník)

O. Daum (Plzeň): Testování HER2 u nádorů zažívacího traktu (13 minut + 2 minuty diskuze)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): Molekulární testování nádorů pankreatu a žlučových cest (13 minut + 2 minuty diskuze)

M. Grega (Praha, 2. LF a FNM): Prediktivní testování u kolorektálního karcinomu (13 minut + 2 minuty diskuze)

Z. Linke (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol): GIST – molekulární testování v souvislosti se současnými léčebnými možnostmi (13 minut + 2 minuty diskuze)

14:30-15:30
Molekulární nádorové boardy (předsedající: P. Dundr)

H. Vošmiková (Hradec Králové, FNHK a LF UK): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu FNHK

L. Křížová (Praha, 1. LF a VFN): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu VFN

A. Rozsypalová (Praha, 1. LF a FTN): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu FTN

E. Šlopková (Praha, 3. LF a FNKV): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu FNKV

O. Slabý (Brno, LFMU a FN Brno): zkušenosti z molekulárního nádorového boardu FN Brno

15:30-16:00 Přestávka

16:00-17:00
Liquid biopsy a prediktivní testování (předsedající: P. Dundr)

A. Ryška (Hradec Králové, FNHK a LF UK): Výhody a limitace LB (13+2)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): LB u NSCLC (13+2)

L. Petruželka (Praha, 1. LF a VFN):  Potenciální využití LB v praxi - pohled klinika (13+2)

J. Hojný (Praha, 1. LF a VFN): Metodické možnosti LB (13+2)

17:00-18:30
Základní principy jednotlivých molekulárních metod a využití v praxi (předsedající: N. Hájková. J. Hojný)

N. Hájková - Slovník molekulárního biologa pro patologa

H. Vošmiková - DNA sekvenování

J. Hojný - RNA sekvenování

J. Galko - Fluorescenční in situ hybridizace

M. Kalinová - Hematoonkologie v éře NGS

Paralelní molekulární sekce (čtvrtek 27.6.2024)

11:00-12:00

O. Bonczek - CNV analýza z FFPE, porovnání s jinými metodami (13 minut + 2 minuty diskuze)

N. Hájková - Somatické testování – identifikace pacienta se syndromy predisponujícím k nádorovým onemocnění (13 minut + 2 minuty diskuze)

K. Hrochová - DNA NGS analýza u lymfo a myeloproliferací (13 minut + 2 minuty diskuze)

O. Slabý - Srovnání výsledků komplexního genomového profilování pro účely precizní onkologie u dospělých a pacientů dětského věku (15 minut)

12:00-13:15 Oběd

13:00-15:00

J. Hojný - HRD testováníí (10 minut)

L. Valihrach - Role a využití jednobuněčné a prostorové transkriptomiky v současné molekulární patologii (20 minut)

L. Krsková - Využití RNA NGS a metylačního profilování v diagnostice pediatrických nádorů (15 minut)

E. Parobková - Molekulární neuropatologie (15 minut)

J. Dvořák - Celotranskriptomové sekvenování z FFPE (15 minut)

M. Bardelčík a ostatní - Fúze a jejich nástrahy - diskuse a zajímavé případy (30 minut)

15:00-16:30

Diskuse na konci druhé části tohoto bloku

28. 6. 2024 (pátek)

8:00-9:00
Testování mikrosatelitové instability (předsedající P. Dundr, A. Ryška, R. Matěj)

A. Ryška (Hradec Králové, FNHK a LF UK): Role MMR systému v buněčné biologii, význam jeho poruch v kancerogenezi (15 minut)

R. Matěj: Současný stav testováni MSI-H/ dMMR v ČR: kde, kdy, jak a proč? (15 minut)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): Imunohistochemické vyšetření stavu MMR proteinů (15 minut)

N. Hájková (Praha, 1. LF a VFN): Testování mikrosatelitové instability metodou NGS (15 minut)

9:00-9:45
Nádory ženského genitálu (předsedající: P. Dundr)

P. Dundr (Praha, 1. LF a VFN): Molekulární testování u nehladkosvalových nádorů dělohy (15 minut)

K. Michalová (Plzeň, LF UK, FN Plzeň, Bioptická laboratoř): Molekulární testování u karcinomu endometria (15 minut)

K. Němejcová (Praha, 1. LF a VFN): Molekulární testování u sex cord-stromálních nádorů ovaria (15 minut)

9:45-10:15 
Neuropatologie I (předsedající J. Zámečník, R. Matěj)

M. Hendrych (Brno, FNUSA a LF MUNI): Molekulární testování gliomů dospělého věku (13 minut + 2 minuty diskuze)

M. Koblížek (Praha, 2. LF a FNM): Molekulární testování gliomů dětského věku (13 minut + 2 minuty diskuze)

10:15-10:45 Přestávka

10:45-11:15 
Neuropatologie II (předsedající J. Zámečník, R. Matěj)

J. Zámečník (Praha, 2. LF a FNM): Molekulární testování embryonálních nádorů CNS (13 minut + 2 minuty diskuze)

R. Matěj (Praha 3. LF a FTN) Molekulární testování u neurodegenerativních onemocnění (13 minut + 2 minuty diskuze)

11:15 – 12:15 
Varia (předsedající: A. Ryška, J. Zámečník) 

J. Balko – Role molekulární diagnostiky u nádorů měkkých tkání (17 minut + 3 minuty diskuze)

K. Kamarádová - Role molekulární diagnostiky u lymfo- a myeloproliferací (17 minut + 3 minuty diskuze)

O. Kodet – Možnosti a úskalí molekulární diagnostiky u melanocytárních kožních lézí (17 minut + 3 minuty diskuze)

12:15-13:15 Oběd

13:15-14:30 
Molekulární kazuistiky (předsedající: R. Matěj, P. Fabian)

14:30 Ukončení sjezdu

Image
Image
© 2018 JoomShaper, All Right Reserved